Sämre senare i livet för dem utan betyg

Det går betydligt sämre för dem som inte klarar grundskolan eller inte får något slutbetyg från gymnasiet också långt efter skoltiden. Efter tio år arbetar bara drygt hälften av de som inte klarade grundskolan, och en tredjedel varken arbetade eller studerade. Det visar en ny undersökning.
Helen Norberg vid expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har gjort studien. – De har svårigheter på arbetsmarknaden, de studerar i lägre omfattningen och det är relativt sett fler som varken arbetar eller studerar, säger hon. – De har också ett relativt sett stort behov av arbetslöshetsunderstöd. Var fjärde hoppade av I början av 90-talet gick fem procent av eleverna ut grundskolan utan eller med mycket låga betyg. Var fjärde elev hoppad av gymnasieskolan. Tio år senare har många av dem fortfarande problem. De flesta studerar inte och bara drygt häflten har något arbete. Nästan en fjärdedel får någon form av arbetslöshetsersättning. Problemen är värst i storstäderna men gäller egentligen i hela landet. Bättre för kvinnor Riktigt vilka grupper som har det sämst visar inte undersökningen men kvinnor ser ut att klara sig något bättre än män. Utredaren Helen Norberg säger att tron på att vuxenutbildning ska få alla som misslyckas i skolan att komma igen har varit för stor. – Det kan vara svårt att komma igen. Om det har gått snett i skolan så kan man kanske inte nå alla med de system som finns i dag för att komma igen. Man kan behöva inrikta sig på andra åtgärder för att försöka fånga upp dem tidigare, säger Helen Norberg.
Susan Ritzén