Kostnaderna för hyrläkare skenar

Landstingens kostnader för att hyra in läkare till underbemannade vårdcentraler har ökat kraftigt i år. En kartläggning som Sveriges Radio har gjort visar på en ökning med över 20 procent, trots stora ansträngningar att få mer fast anställd personal.

Karolina Gustafsson och Tomas Olsson är patienter på Varberga vårdcentral i Örebro där de flesta av läkarna hyrs in från bemanningsbolag.

– Det skulle vara en trygghet att alltid träffa samma, som kände en och visste precis vad man hade problem med eller varför man besöker läkaren, säger Karolina Gustafsson.

– Det är ju svårt eftersom man aldrig kan veta om de har uppgifterna på en, och man kanske har pratat om saker som inet står i journalen och så vidare. Det är jättejobbigt att ha flera läkare, säger Tomas Olsson.

Sveriges Radio har varit i kontakt med samtliga landsting i Sverige och funnit att slutnotan i år för hyrläkare i primärvården väntas bli över 900 miljoner kronor. En ökning med drygt 20 procent bara sedan förra året.

Värst är utvecklingen i Norrbotten men den har också ökat kraftigt i Jönköping och Jämtlands län där politikerna så sent som i förra veckan blev tagna på sängen av den senaste prognosen.

Bara Dalarna har lyckats minska beroendet av hyrläkare i år, trots omfattande insatser på flera håll i landet för att få mer fast anställd personal.

Distriktsläkarföreningens ordförande Maria Dalemar är bekymrad.

– Jag tycker att det är jätteoroande därför att det visar att vi har en situation som innebär att patienterna inte får den kontinuitet och den vård som vi vill ge dem.

För snart sex år sedan slog landstingspolitiker i hela landet näven i bordet och införde restriktioner som gjorde att hyrläkare bara skulle tas in om det var absolut nödvändigt. Kostnaderna sjönk, men började snart öka igen och är nu uppe i rekordnivåer i flera landsting.

Hyrläkarna har blivit ett nödvändigt ont menar många då de inte kan tumma på tillgängligheten i tider då distriktsläkarna tvärtom fått ett ökat ansvar inom sjukvården.

En viktig orsak till kostnadsutvecklingen är också att bemanningsbolagen på flera håll kunnat ta ut kraftigt ökade ersättningar. Kostnaden för en hyrläkare uppskattas idag vara nästan dubbelt så hög jämfört med att ha en allmänläkare anställd.

Rustan Rimner som arbetar som hyrläkare på Boda Vårdcentral i Borås har ingen tanke på att ta någon av de många lediga tjänster som finns där.

– Skulle du vara intresserad av att få din lön sänkt med 50 procent?

Hur mycket är ni läkare värda att få i lön?

– Hur mycket som helst.

Kan det inte sticka i ögonen på skattebetalarna att man resonerar så tror du?

– Låt det sticka då, säger Rustan Rimner.

Tobias Sandblad, SR Kalmar
tobias.sandblad@sr.se

Sofia Boo, SR Sjuhärad
sofia.boo@sr.se

Samarbete med
SR:s övriga lokala kanaler