Förslag om föreningssamrådsmöten i Hylte

Föreningslivet i Hylte borde få vara med och påverka politiska beslut. Det tycker socialdemokraten Tommy Edenholm som därför föreslår att kommunen inbjuder till regelbundna samrådesmöten med föreningslivet.
Varannan månad borde ett sånt möte hållas på kvällstid, enligt Edenholms förslag, som förs fram i en motion.