Försening av Ådalsbanan kan hindras med lån

Banverket vill låna pengar för att kunna hålla byggtiden för Ådalsbanan. Det finns ett avtal om att banan mellan Sundsvall och Nyland ska stå klar 2008, men det kommer inte att hållas om det inte kommer till mer pengar.
Egentligen är det inga besparingar som banverket drabbats av, utan en fördröjning av utbetalningarna med några år. Det innebär att Ådansbanan inte blir färdig i tid. Enligt informationschef Lennart Westman så är det dom helt nya järnvägssträckorna som är i farozonen, dvs mellan Härnösand och Veda och mellan Bollstabruk och Nyland. Resten av Ådlasbanan ska gå på det spår som redan finns idag och som ska rustas upp med start 2005. I okotober 2008 ska Bottniabanan vara klar till stora delar och då finns också ett avtal att Ådalsbanan ska stå färdig för anslutning. För Ådalsbanan är ju egentligen själva mellanlänken som binder ihop kustjärnvägen mellan Norrland och södra Sverige. Får banverket inte låna pengarna så kommer avtalet att brytas, men vad som är än värre så kommer också det stora Botniabaneprojketet att tappa i betydelse eftersom dom tåg som kan köras snabbt i norr och i söder kommer tvingas sänka farten betydligt mellan Sundsvall och Nyland i dom gamla, krokiga och backiga spåren.