Fyra års fängelse för koppleri

Svea hovrätt fastställde idag straffet på fyra års fängelse för den 52-årig kvinna som drev en omfattande bordellrörelse i Bergshamra utanför Stockholm.
Verksamheten pågick i två år och omfattade 36 kvinnor från främst Estland som lockats hit för att prostituera sig för kvinnans räkning. Målet prövade för första gången den nya lagen om människohandel för sexuella ändamål, men både tingsrätt och hovrätt frikände kvinnan på den punkten. Hon dömdes för koppleri.