U-länder påverkas inte mycket av jordbruksreform

EU:s jordbruksuppgörelse innebär ingen större förändring för bönderna i U-länderna, menar flera bedömare ekot har talat med.
EU har kritiserats för att dess jordbruksstöd slår ut lantbruk i utvecklingsländer när överskott av spannmål och kött dumpas till låga priser i länder i tex Afrika. EU ger fortfarande lika mycket stödpengar till sina bönder och att byta namnlapp på stödet innebär inga större förändringar säger Aileen Kwa på frivilligorganisationen Focus of the Global South i Genève