Karlshams hamn vill tippa på Natura 2000

När Karlhamns hamn planerar kajbygge tänker företaget tippa muddermassor på det skyddade Natura 2000-området i Pukaviksbukten.

På länsstyrelsen menar man att detta kan leda till skador i miljön.

Karlshamns hamn vill bygga en kaj i anslutning till den planerade nya etanolfabriken där man bland annat ska kunna ta emot råvaror till fabriken och lasta etanol.

Föreslår skyddat område
Byggandet av kajen innebär att jordmassor måste schaktas bort.

En del planeras att tippas på land och en del i havet och där föreslår Karlshamns hamn i sina första ansökningshandlingar det skyddade Natura 2000 området i Pukaviksbukten.

Försämrad vattenkvalité
– Jag tycker det är olyckligt att tippa muddermassor där, mot bakgrund av den information vi har fått hittills, säger Ulf Lindahl som är marinbiolog på länsstyrelsen.

Han förklarar att det finns en risk att muddermassorna grumlar vattnet, försämrar vattenkvalitén och faller ner över bottnar som är känsliga för sedimentation.

Ulf Lindahl säger att det behövs mer information från Karlshamns hamn för att bedöma hur stor risken är för att bottnarna ska påverkas negativt.

15 000 lastbilar
Sammanlagt handlar det om jordmassor som motsvarar lasten på ungefär 15 000 lastbilar.

Länsstyrelsen har beslutat att byggandet av kajen i Karlshamn kan få betydande miljöpåverkan.

Därför måste Karlshamns hamn göra en större utredning innan de kan lämna in sin ansökan till miljödomstolen som betämmer om Karlshamns hamn får göra som de planerat eller inte.

Känsliga rev
Ulf Lindahl säger att det är sandbankar, grunda vikar och rev i Pukaviksbukten som gör att den är skyddad som ett Natura 2000 område.

– Framförallt är det i det här fallet reven som skulle vara mest känsliga för sedimentation, säger han.

Viktiga för fisken
Ulf Lindahl säger att sedimentationen kan leda till att algerna på reven klarar sig dåligt och förklarar varför reven är viktiga att bevara.

– De utgör en viktig del av det marina ekosystemet. De bidrar till produktionen av fisk och andra djur, säger han.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se