Bättre beredskap efter granskning

Beredskapslarmet borde blåsts över Karlskrona när vattenreningen inte fungerade den 28 maj i år.

Det är en av slutsatserna i en utvärdering kommunen gjort i samband med händelserna.

En utvärdering av krishanteringen har gjorts av Anders Danielsson som är informationssäkhetschef inom Karlskrona kommun.

Rapporten konstaterar att sjäva krishanteringen fungerat bra, men att informationen kunde varit bättre.

– Det blev en del spekulationer och jag vet att bland annat Kenneth Johansson, VA-chef i Karlskrona, fick gå in och göra dementi där man sa att man hade gift i vattnet och sådana saker. Och det kanske är en lärdom man kanske kan ta till sig i liknande fall, säger Anders Danielsson.

En annan informationsfråga är hur man i framtiden ska kunna nå invånare som inte har svenska som modersmål.

Slutligen ska man hitta rutiner för att använda beredskapslarmet VMA vid liknande kriser.

– Jag tycker att det ska vara en resurs man kan använda för folk vet att tutar det i de här megafonerna i taket så ska man lyssna på radion, säger VA-chef Kenneth Johansson.

Niklas Skeppar
niklas.skeppar@sr.se