Minskade tullbeslag i Kapellskär

Smugglingen av narkotika är inte längre något stort problem för tullen i Kapellskär i Norrtälje kommun. Efter rekordbeslag förra året både när det gäller amfetamin och rohypnol har beslagen den senaste tiden minskat kraftigt, uppger Sveriges Radio Uppland.
Amfetaminet har dock inte försvunnit utan bara bytt införselväg. Nu kommer det istället in i södra Sverige, enligt Anders Hedström på tullens gränsskyddsenhet.