Platsbrist inom barnomsorgen

Det fattas runt 20 platser inom barnomsorgen i Visby i höst och det är inte säkert att kommunen kan hålla den gräns på fyra månaders väntetid på en barnomsorgsplats som gäller enligt kommunallagen. Det säger Freddy Sirland som ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Problemen med att hitta platser inom barnomsorgen gäller över hela ön, men är mest märkbar inom Visby-området. För att klara problemen till hösten hoppas Freddy Sirland på att de två planerade uteförskolorna i Visby skall kunna komma igång.