Kjell Eldensjö (kd)

Han tycker att familjen är grunden för att samhället ska fungera på ett bra sätt och han vill att antalet skilsmässor ska minska, inte minst för barnens skull.

Möt kristdemokraten, ingenjören och riksdagsledamoten för Sörmland, Kjell Eldensjö från Vagnhärad i vår serie ”För Sörmland i riksdagen”. Ingela Martinsgård har träffat honom på riksdagen i Stockholm, när det är halvtid sedan valet och arbetet är i full gång. Hela intervjun hör du här intill.

Kjell Eldensjö har suttit i riksdagen i olika perioder sedan 1991, sammanlagt tio år. Han är ersättare i justitie- och konstitutionsutskottet och försöker gå på båda utskottsmötena, om de inte krockar.

– Det är utskott två dagar i veckan och det tar tid att läsa in alla handlingar. I bland är utskotten samtidigt. Jag försöker hänga med så gott det går i alla frågor som rör dessa två utskott.

Han har en fantastisk utsikt från sitt rum, ut mot regeringsbyggnaden Rosenbad och Strömmen. Men han har inte fått välja rum själv.

Du har varit riksdagsledamot i ungefär tio år sammanlagt. Hur mycket tycker du att du har möjlighet, som riksdagsledamot, att få fram dina frågor, till exempel familjefrågor som är viktiga för dig?

– Det är inte så svårt att få gensvar i partiet för de här frågorna, som vi alltid har satt främst. Men om man motionerar i de här frågorna, så är det sällsynt att man får ja på en motion. Men genom åren kan man så småningom få gehör för motioner som man har lagt tidigare och då kommer det som regeringsförslag.

Du har motionerat i höst om äktenskaps- och relationskurser. Varför tycker du att det vore bra?

– Många äktenskap har lösts upp och jag tycker att det är väldigt bra för barnen om man kan håll i hop och att man försöker hitta lösningar på det som gör att man vill skiljas. Då behövs det olika typer av kurser och information.

Enligt Statistiska centralbyrån slutar nästan hälften av alla äktenskap med skilsmässa.

Vem skulle hålla i äktenskaps- och relationskurserna?

– Det vore bra om det kunde göras i varje kommun. Människor är stressade idag och man har väldigt mycket att göra. Man får inte, som förr, lära sig att ta hand om barn i hemmet, då generationerna levde närmare varandra. Det gör att man kan behöva få stöttning.

Men redan idag kan man ju gå på familjerådgivning och terapi?

– Det ska vara mer lättillgängligt och man ska också göra mer reklam för att det är bra, så att vi kan få ner antalet skilsmässor i landet.

Idag tycker du inte att man gör tillräckligt som par, särskilt om man har barn, för att hålla ihop?

– Nej, jag tror inte att man alltid gör det. Jag tror att det behövs ytterligare hjälp. Samhället hänger, tycker jag, på familjen och att folk kan leva ihop på ett bra sätt.

Tänker du då på alla typer av familjer, till exempel samkönade familjer.

– Jag kan nog inte svara riktigt på den frågan. För min del tycker inte jag att det alla gånger är en bra relation. Speciellt om man har haft en relation med en av andra könet.

Det låter som du har lite svårt för att det är två män och två kvinnor i vissa familjer.

– Naturligen sett kan inte två män och två kvinnor få barn.

Men även homosexuella får barn…

Ja, då får man försöka håll i hop det, så att inte barnet blir alldeles vilset.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se

Tidigare riksdagsledamöter i vår serie: