I Hjo betalar elnätsavgifter turism

Hjo kommun låter överskottet från det kommunala energibolaget betala kommunens turistsatsningar. Nu ska länsrätten avgöra om om det är lagligt. Kommunens egen revisor har nämligen överklagat ett kommunalt beslut om ett koncernbidrag på två miljoner kronor.
I slutet av maj tog kommunfullmäktige i Hjo beslut om att överföra två miljoner kronor från Hjo Energi AB till dotterbolaget Hjo Utveckling AB. Ett så kallat koncernbidrag. Det här har överklagats till länsrätten av Göran Magnusson, förtroendevald revisor, som representerar folkpartiet, och som därmed går emot sina partikollegor. Göran Magnusson menar att självkostnadsprincipen ska råda inom de olika kommunala verksamheterna. Det är därför inte rätt att låta en del gå med vinst, för att täcka en helt annan verksamhets kostnader. Han anser att Hjo Energi AB tagit ut en alltför hög elnätsavgift av kommuninvånarna. Detta har genererat ett överskott som nu alltså ska tillföras Hjo Utveckling AB. Hjo Utveckling AB är ett kommunalt bolag som samordnar turism och näringsliv. Medan Hjo Energi AB är det lokala energibolaget som sysslar med elförsörjning till Hjoborna. En verksamhet utan konkurrens, vilket innebär att alla som bor inom distributionsområdet måste anlita Hjo Energi AB, enligt överklagan.