Ökade kostnader för vårdcentralerna

Kostnaderna för hyrläkare på länets vårdcentraler fortsätter att öka.

Under en tvåårsperiod har notan ökat med nära tio miljoner kronor och kostnaden för 2008 kommer att stanna på dryga 25 miljoner kronor.

Landstingets uttalade målsättning är att kostnaderna ska minska och personaldirektör Östen Sjösten tror också att det ska gå att genomföra.

– Vi räknar med att vi ska kunna minska användandet av bemanningsläkare succesivt framöver och att vi då istället ska få fler anställda hos oss, säger Östen Sjösten.

Tillvägagångssättet för att klara av målsättningen stavas utbildning.

– Vi har då bland annat, tillsammans med SKL, utverkat ett antal ytterliggare utbildningsplatser på unversiteten som innebär att vi då får fler läkare utbildade framåt i tiden. Och i takt med att vi får ut fler läkare så får vi en bättre bemanning i landstingen, säger Östen Sjösten.

Tobias Sandblad
tobias.sandblad@sr.se