Vårdande dinosauriepappor studerade

Ny forskning visar att de hannarna hos de tvåbenta, rovgiriga små dinosaurierna Oviraptor, Citipati och Troodon även hade en mjukare sida, de här dinosauriepapporna tog hand om ägg och ungar.

Alla dessa tre fågellika dinosauriearter har hittats på äggreden. Studier visar alltså att även hanarna skötte ungvårdnaden. Hos levande släktingar som krokodiler är det endast honorna som vårdar äggen, medan det hos fåglar varierar stort beroende på arten.
Tidigare ansågs vårdande pappor vara en unik egenskap som uppstod hos fåglar, men nu visar det sig att de fågellika dinosaurierna är mer lika sina närmsta släktingar än man tidigare trott.