Utsläpp i vattnet vid Lövudden

Ett 50 meter långt stråk av ett oljeliknande ämne har upptäckts i Mälarens vatten vid Lövudden i Västerås. Allmänheten avrådes från att bada där för tillfället.
Miljö- och hälsovårdsförvaltningen räknar med att ämnet ska dunsta bort av sig självt, och därför kommer man inte att sanera. - Det råder inte något formellt badförbud, men vi avråder från bad vid Lövudden tills dess utsläppet försvunnit, säger Maria Lundin på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till P4 Västmanland. - Det kommer troligen bara att ta någon dag. Varifrån utsläppet kommer är okänt.