Filipstads kommun friad från brottsmisstanke

Filipstads kommun gjorde inte fel när dom lät den nu avvisade kvinnan från Bosnien Nura Omic arbeta, trots att hon inte hade något arbetstillstånd.
Åklagaren har lagt ner förundersökningen när det gäller den polisanmälan migrationsverket gjorde mot Filipstads Kommun, för att man lät kvinnan arbeta, trots att det fanns ett avvisningsbeslut. Enligt migrationsverket upphörde det tillfälliga arbetstillståndet i och med beskedet om avvisning, men åklagaren anser att något brott mot utlänningslagen inte kan styrkas och har därför lagt ner utredningen.