jakt

Jaktturism i norr skall utvecklas

Ett EU-finansierat projekt ska utveckla jaktturismen i norra Europa. SLU och Hushållningssällskapet ansvarar för genomförandet i Norr- och Västerbotten.

Projektet heter North Hunt och nordliga glesbygder i Sverige, Finland, Island, Skottland och Kanada ska lära av varandra.

Forskare och företagare ska gemensamt hitta vägar för att utveckla jaktturismen i det här projektet.

Budgeten är på 11 miljoner kronor varav en dryg miljon berör Sverige. Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten är också med i finansieringen. Mats Andersson, ordförande i Västerbottens jakt- och fiskegille, tycker den långa traditionen i Kanada och Skottland ska bli intressant att studera.

- Deras lösningar på markägarfrågorna blir intressanta, Skottland har jakt på gods liknande i Sydsverige och Kanada har statlig mark liknade vår ovan odlingsgränsen, säger Mats Andersson.

Det Sverige kan bidra med är framförallt vårt sätt att inventera vilt, att både jägare och forskare samarbetar i inventeringen.