Ökade krav ska sänka hyrläkarkostnader

Då kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka kräver nu flera landsting ett gemensamt agerande för att lösa problemet. En arbetsgrupp med personaldirektörer i landet har föreslagit gemensamma upphandlingar för att sätta press på bemanningsföretagen.

Personaldirektören i Kalmar läns landsting Håkan Pettersson ansvarar för den arbetsgrupp bland personaldirektörer i landet som har just hyrläkarfrågan på sitt bord.

– Vi ska upphandla tjänsterna på ett annat sätt, och i upphandlingarna ska vi ställa gemensamma krav på bemanningsföretagen. Man kan ställa sanktionskrav, uppfyller man inte det som man har sagt att man ska göra så kommer det att kosta bemanningsföretaget. Vi ska tuffa till oss när det gäller den biten.

Förutom hårdare krav på hyrläkarnas insatser finns också en förhoppning att gemensamma upphandlingar några landsting emellan ska kunna hålla nere priset på hyrläkarnas tjänster.

Som Ekot berättade på måndagsmorgonen lägger landstingen drygt 20 procent mer pengar på inhyrda läkare på sina vårdcentraler i år jämfört med förra året. Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, är överraskad.

– 21 procents ökning när vi i så många år har jobbat med att försöka få bukt med hyrläkare det är klart att det är en förvånande siffra.

För att vända trenden och få fler fast anställda allmänläkare menar hon och landstingen att läkarna totalt sett måste blir fler i landet och kräver fler utbildningsplatser på läkarprogrammen. De totalt 170 platser som tillkommer i år och nästa år räcker inte.

– Grundproblemet är att vi har för få läkare i Sverige. Vi har för få utbildningsplatser. Vi behöver minst 80 platser till för 2010.

Under tiden har landstingen satsat på allt från rekrytering av läkare från andra länder som Polen till lockbeten med högre lön. Det tillsätts också extra mycket ST-tjänster på utsatta vårdcentraler, alltså tjänster där läkare jobbar och samtidigt är under utbildning till att bli specialister i allmänmedicin.

I Norrland är en särskild vidareutbildning i glesbygdsmedicin på gång för att få duktiga läkare till

Norrlands inland säger chefen för närsjukvården i Västerbottens läns landsting Mats Brännström.

– Vi är beredda att satsa både pengar på utbildning och så småningom kanske också ge högre lön till dem som är mer kompetenta. Vi vet att det finns ett intresse för det här. Just den delen ser vi som en långsiktig intressant satsning.

Tobias Sandblad, SR Kalmar
tobias.sandblad@sr.se

Peter Jernberg, SR Jönköping
peter.jernberg@sr.se

Inga Korsbäck, SR Västerbotten
inga.korsback@sr.se