Svenskt bakslag i EG-domstolen om pensioner

Sverige har förlorat i EG-domstolen, igen. Trots motstånd från Svenska Staten godkänner EG-domstolen att svenska medborgare får ha pensionsförsäkringar i andra EU-länder, utan att mista några skatteförmåner. Det är försäkringsbolaget Skandia som har drivit frågan och chefsjurist Jan-Mikael Bexhed menar att domstolens utslag får stor betydelse.
EG-domstolens utslag gäller rätten för arbetsgivare att göra skatteavdrag för premier på tjänstepensionsförsäkringar som tecknas i livförsäkringsbolag i andra EU-länder. Redan tidigare har det principiellt varit möjligt att fritt sälja pensionsförsäkringar mellan olika EU länder, men det har inte fungerat i praktiken p.g.a. diskriminerande nationella skatteregler. Premier på tjänstepensioner som betalas till svenska livförsäkringsbolag har kunnat dras av omedelbart, medan avdrag för tjänstepensioner som säkerställs genom försäkring i andra EU-stater först har fått dras av när pensionen betalas ut. Liknande diskriminerade regler finns i många andra länder inom EU. EG-domstolen har nu slagit fast att sådana nationella skatteregler är oförenliga med EG-rätten och därför inte får tillämpas. Den svenska staten har i domstolen bland annat hävdat att de diskriminerande reglerna behövs för att skatteinkomster inte ska försvinna ut ur landet.