Myt att länets kvinnor vill flytta

Välutbildade unga norrbottniska kvinnor vill antingen bo kvar i länet eller flytta tillbaka till Norrbotten. Det visar en studie bland högutbildade kvinnor, i och utanför länet.
Totalt har 50 kvinnor deltagit i studien som statsvetare Lisa Hörnström gjort och hon är själv förvånad över resultatet. Den främsta anledningen till att många stannar i storstäderna är att det inte finns tillräckligt kvalificerade jobb och utvecklingsmöjligheter. Dessutom efterfrågas bättre komunikationer, utbildning, kultur och möjlighet till arbetspraktik i länet. Men resultatet av studien visar också på att många attityder måste förändras, bland annat råder en "gubbanda" i länet. Den mansdominansen måste brytas och attityderna förändras hos dem som sitter i maktpossition så att kvinnor lättare kan få poster som kräver hög utbildning, enligt Hörnström. Per Lavander, kommunförbundets ordförande håller med om att det är starka mansstrukturer i länet och att män lättare anställer män och där måste det bli en ändring. - Norrbotten skulle må bra av att gubbarna steg ner från maktens stolar till förmån för kvinnorna, säger han.