HALLAND

Halland blir varmare

Förra året uppgick medeltemperaturen i Halland till plus 8,3 grader. Det är 1,6 grader varmare än genomsnittet för perioden 1961-1990.

Förra årets medeltemperatur på 8,3 grader innebär också att det var 0,8 grader varmare än genomsnittet för perioden 1991-2006. Det här är information som SMHI och Naturvårdsverket tagit fram.

Analyser från Naturvårdsverket visar också att temperaturen i Halland kan komma att öka med omkring 5 grader fram till år 2010 om inte utsläppen av växthusgaserna minskas.