2008-06-26: Radioföretagen positiva till digital radio: "Radion behöver fler kanaler"

Den samlade svenska radiobranschen välkomnar Radio- och TV-verkets slutrapport om digitalradio i Sverige. Privatradion och Sveriges Radio är överens med verket om att digitalisering är en förutsättning för en utveckling av radion som medium i Sverige.

När radiomediet digitaliseras får lyssnarna i hela landet tillgång till många fler radiokanaler.

Efter övergången från analogt till digitalt system för TV-sändningarna är det därför dags för radion att bli digital, säger de svenska radioföretagen Sveriges Radio, UR, MTG och SBS i ett gemensamt ställningstagande.

Radio och TV-verket och alla svenska radiobolag anser att det under rådande förhållanden inte går att utveckla radion som medium. FM-nätet räcker inte till för att kunna tillgodose ett ökat utbud och en ökad mångfald i radion. Det finns inte frekvensutrymme i FM för fler radiokanaler. Digitalradio ger plats för många fler kanaler och nya funktioner i radion.

I en konsumentundersökning från våren 2008 anser 45 procent av radiolyssnarna att de vill ha fler och nya funktioner i radion. Det kan lyssnarna bara få om radion blir digital.

– Ska vi ta den privata radion till nästa nivå och kunna möta dagens och morgondagens krav på innehåll och interaktivitet är en övergång till digitalradio mycket central. Det krävs att vi kan få tillgång till fler och inte minst rikstäckande kanaler för att möta lyssnarna i 2000-talet, säger Christer Modig, programdirektör och vice vd MTG Radio.

En utveckling mot digitalradio ses som ett behov för att både public service som privat radio ska kunna utvecklas. Radioföretagen är eniga om att Sveriges regering och riksdag snarast bör sätta igång denna utveckling.

- Det är ett styrkebevis att vi nu är enade i radiobranschen mellan public service och kommersiell radio. Vi har en gemensam ambition att utveckla radiomediet för att ge lyssnarna ett bredare och bättre innehåll. Radio- och TV-verkets rapport ger ett tydligt besked om att det är dags för regeringen att placera digitalradions införande högt upp på agendan, förklarar Kerstin Brunnberg, vd på Sveriges Radio.

- Att både public service-radion och den kommersiella radion nu enats om att utvecklas digitalt är glädjande. För UR:s utbildningsuppdrag är radion ett viktigt medium som når både allmänheten och våra speciella målgrupper, säger Christina Björk, vd Sveriges Utbildningsradio AB (UR).

Sedan 1995 har försökssändningar med digital radio skett i Sverige med Digital Audio Broadcasting (DAB). Nu är frekvensområdet för digital radio färdigplanerat och harmoniserat med övriga Europa. DAB+, som är en uppgraderad version av den europeiska standarden för digital radio, anses av de största aktörerna på radioområdet vara den teknik för rikstäckande digital radio som förefaller vara mest lämpad för Sverige. Jämfört med DAB ger DAB+ plats för betydligt fler kanaler.

DAB+ kan i ett första skede ge plats för ett 20-tal radiokanaler på samma frekvens och totalt skulle det i Sverige på sikt kunna finnas plats för omkring 80 radiokanaler. Fördelarna vid en jämförelse med FM-nätet är stora, inte minst för alla som bor utanför Stockholm. Med plats för fler kanaler skulle resten av landet kunna få tillgång till ett stort antal privata kanaler som idag bara hörs i Stockholm och Sveriges Radio skulle kunna erbjuda en mångfald av nya kanaler i den vanliga radion, som SR redan idag sänder på Internet.  En digitalisering av radion ger möjlighet till fler nischade radiokanaler och lyssnarna ges större valmöjligheter.

- För lyssnarna är inte den ena eller andra tekniken det viktiga. Det viktiga är att radion ges förutsättningar att utvecklas och att lyssnarna i hela landet får tillgång till fler radiokanaler. För att en digitalradiosatsning i Sverige ska bli framgångsrik krävs att det skapas goda villkor för den privata radions digitalisering. Blir detta verklighet kommer vi helhjärtat ställa oss bakom en digital radioutbyggnad, säger Staffan Rosell, vd SBS Radio

För mer information, kontakta: 
Kerstin Brunnberg, vd Sveriges Radio, 08-784 50 00
Christer Modig, programdirektör och vice vd MTG Radio, 073-699 2008
Staffan Rosell, vd SBS Radio, 0708- 82 13 53
Christina Björk, vd Sveriges Utbildningsradio, 08-784 40 00