Tillnyktringen i Motala stängs - kanske för gott

Det är inte bara tillnyktringsenheten i Norrköping som har slagit igen. Nu stänger även motsvarande enhet i Motala över sommaren, och det är osäkert om den kommer att öppnas igen.
I mitten av juli stänger Motalas tillnyktringsenhet, TNE, i fyra veckor. Anledningen är personalbrist och neddragningar. Fyllerister som omhändertas får istället en natt på polisens arrest, eller akutvård om hälsotillståndet bedöms som allvarligt. Kommun, polis och akuten får sedan utvärdera uppehållet och en permanent stängning kan bli en del av kommande besparingar. Vem som har ansvaret, kommun eller landsting, för att TNE finns, är en aktuell fråga. Olov Torén, ansvarig för TNE i Motala, tycker att tillnyktring är en kommunal angelägenhet. Att landstinget, både i Norrköping och Motala, slår igen TNE är kanske ingen slump, de får nämligen stöd i det statliga förslag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för tillnyktringsverksamhet.