Rapport om vinterkräksjukan

Den snabba spridningen av vinterkräksjukan i vintras berodde på neddragningar inom vården, det skriver Smittskyddsinstitutet i en rapport. Bland annat rådde brist på avdelningar där smittade patienter kunde isoleras.
Det krävs bättre rutiner när det gäller vårdhygien för att slippa nya utbrott av den så kallade vinterkräksjukan. Det säger nu Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, till Radio Stockholm. Ett nätverk med sjuksköterskor som är specialiserade på vårdhygien har nu startat och ett regelverk ska nu tas fram för hur problemet ska lösas i framtiden, säger Norrby.