borås

Bidrag mot rasism och intolerans

Immigrant-institutet i Borås får en halv miljon kronor i bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Pengarna ska användas i föreningens arbetet mot rasism och intolerans i samhället, bland annat ska föreningen ta fram informationsmaterial, arrangera seminarier och uppdatera hemsidan.

Målgrupperna är bland annat gymnasieelever och politiker.

Ett 20-tal föreningar fick dela på drygt 900 000 kronor. Sammanlagt 86 organisationer sökte bidrag den här gången.