Västernorrland

Stafettläkaren kommer tillbaka

Nu skriver landstinget långtidsavtal med stafettbolagen för att få samma stafettläkare att återkomma till samma vårdcentral hela tiden. Det skapar kontinuitet mot patienterna.

Systemet med stafettläkare är dyrt för landstinget och orsakar problem för patienterna som måste träffa nya doktorer hela tiden.

Stafettfritt landsting
-
Vi ska bli självförsörjande med läkare. Vår strategi är glasklar. Vi ska vara stafettfria, säjer Lennart Moberg som är primärvårdsdirektör hos landstinget i Västernorrland.

Nu har norr-landstingen lyckats få igenom fler utbildningsplatser på läkarutbildningen i Umeå, och det är vikigt för Västernorrland, menar Lennart Moberg.

Från våren 2011 blir det även utbildning i Sundsvall.

Landstinget fortsätter även rekryteringen av färdigutbildade läkare från utlandet. Tyskland, Polen och även Ungern är länder som är intressanta, säger Lennart Moberg.

Samma stafettdoktor kommer tillbaka
Men än så länge behövs stafettläkarna och för att öka kontinuiteten så håller landstinget nu på att skriva långtidsavtal på två år med ett antal stafettbolag. Där ingår att läkaren ska återkomma med viss periodicitet till samma vårdcentral.

-Patienten behöver inte ens märka att läkaren har varit borta. När patienten kommer tillbaka på återbesök så har även läkaren kommit tillbaka, säger Lennart Moberg.

Två sådana avtal med stafettbolag är redan klara.

Tidigare om samma ämne:

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se