Länsbibliotek får pengar till konsult

Länsbibliotek Sydost, som ansvarar för biblioteken i Blekinge och Kronoberg, har fått pengar av regeringen för att inrätta en regional konsluent med inriktning på vuxnas lärande.
Pengarna är en del i regeringens bidrag för främjande av verksamhet i kommuner med med minskande befolkning. Tillsammans med biblioteken i Kalmar ska nu Länsbibliotek Sydost arbeta för att höja utbildningsnivån i alla tre länen genom att inrikta sig på just hur vuxna lär sig.