mark

Misskötte djuren i flera år

En lantbrukare i Marks kommun hotas av djurförbud. Lantbrukaren, som har en liten gård i södra Mark, har i flera år misskött sina djur och gården.

Missförhållandena uppdagades efter ett anonymt klagomål 2004. Djuren fick för lite foder och var både magra och smutsiga, djur som var sjuka fick inte tillräckligt med vård.

Sedan dess har kommunen gjort ett flertal inspektioner på gården och beslutat om förelägganden för att få lantbrukaren att bättra sig.

Nu har ärendet lämnats över till länsstyrelsen som ska besluta om djurförbud.