Fler oljeskadade fåglar till Sandön

Det fortsätter att komma in oljskadade alfåglar till stränderna på Gotska Sandön. Dan Broander som är tillsynsman i nationalparken, säger att det nu sammanlagt kommit in ett 50-tal oljeskadade fåglar.

Det kommer fåglar hela tiden som är mer eller mindre nedsmetade med tjock svart olja och de avlivas vartefter av personalen på Sandön.

Dan Broander säger att det brukar komma oljeskadade fåglar så här års, men nu när det är ganska milt, kommer de under en längre period än när det är kallt och fåglarna dukar under snabbt.

Hur många oljeskadade fåglar som ännu finns kvar ute till havs är oklart.

Kustbevakningen har inte kännedom om något nytt oljeutsläpp, utan det rör sig förmodligen om spillolja från passerande fartyg i Östersjön.