Kritik mot bristande simundervisning

Kommunerna tar inte tillräckligt stort ansvar för simundervisningen. Det anser Svenska livräddningssälskapet som i sin årliga undersökning kommit fram till att två av tio mellanstadie elever inte kan simma.
De får medhåll från Madelene Larsson, simlärare i Marielunds simsällskap, som också tycker att kommunen borde bedriva mer simundervisning i utomhusbassänger. - Det är ju indraget, det finns inte så många utomhusbassänger längre så det tycker jag att kommunen kan ta sitt ansvar och se till att det finns personal också, säger hon. I årskurs 1-3 kan bara 71% simma 25 meter och bara varannan elev vet hur man kan unsätta någon som hamnat i nöd. I årskurs 4 -6 är vatten säkerhetn fortfarande låg. Två av tio elever är inte simkunniga och bara tre av tio klarar läroplanens kursmål vad gäller vattensäkerhet. Kommunen har ansvaret för att följa upp simkunnigheten och erbjuda alla elever simundervisning. Ändå visar undersökningen att nio av tio föräldrar själva ordnar simundervisning till sina barn. - Om inte föräldrar säger ifrån att vi behöver mer simundervisning så kanske kommunen inte gör någonting heller, säger Madelene Larsson.