KRONOBERG

Inget åtal efter mobilförbud

Det blir inget åtal om tjänstefel mot ledningen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Och kliniken kan därför fortsätta att förbjuda patienter att använda datorer och mobiltelefoner.

Det var efter klinikens beslut om att införa ett mobiltelefonförbud och sedan stå fast vid det trots att Socialstyrelsen sa att det var fel som ett tjugotal anmälningar om tjänstefel kom in till polisen.

Åklagare Christer Johansson har nu utrett ärendena och menar att klinikledningen måste ta hänsyn till flera olika lagar och att det då kan finnas utrymme för ett mobiltelefonförbud.

Och därför läggs nu alltså förundersökningarna om tjänstefel ner.

Jens Pehrson
jens.pehrson@sr.se