Bräcke får pengar av BRÅ

Bräcke kommun får 18 000 kronor av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i bidrag för medlingsverksamhet mellan brottsoffer och gärningsmän.
Sammanlagt har 17 kommuner fått dela på totalt 7 miljoner kronor.