LJUNGBY

Föräldrauppror mot besparingar

Föräldrar från 13 förskolor runt om i Ljungby kommun protesterar nu gemensamt mot besparingar på förskolorna. Fem miljoner ska sparas på två år och det innebär större barngrupper, något föräldrarna inte accepterar.

Linda Thulin, Lisa Åberg och Helena Hellström är alla föräldrar till små barn som går på Fogdeskolans förskola och de sitter också i föräldrarådet på skolan.

När de i mitten av december fick klart för sig att besparingarna på förskolorna 2009 och 2010 kommer att innebära större barngrupper och färre personal bestämde de sig för att inte bara sitta tysta utan agera.

De fick med sig representanter från 13 förskolor runt om i kommunen i en protestskrivelse för att stoppa sparförslaget.

Det är kö till förskolan i Ljungby och för att få loss fler platser föreslås att de cirka 119 barn som bara är på förskolan 15 timmar i veckan ska räknas som ett halvtidsbarn istället för som nu ta upp en heltidsplats.

Det frigör cirka 60 nya platser på förskolorna runt om i kommunen. Men det blir inte så stora konsekvenser som föräldrarna fruktar, säger Bo Ederström (m) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det handlar istället om utnyttja barnomsorgsplatserna mer rationellt än vad som görs i dag.

- Det är klart att besparingar märks i verksamheten, men den här typen av rationalisering eller besparing är relativt human jämfört med vad som kan behövas sättas in.

Men det köper inte Fogdeskolans föräldraråd, de ställer nu krav på politikerna.

- Att de inte ska öka och göra större barngrupper, gränsen är redan nådd, det är för mycket barn och för stora barngrupper redan, säger Helena Hellström.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se