Timmer från regalskeppet Vasa funnet

Marinens dykare lokaliserade på torsdagen timmer som experterna tror kommer från det förlista regalskeppet Vasa, skeppet som sjönk i Stockholm på sin jungfrufärd 1628. Experterna hoppas att timret ska kunna ge svar på hur man ska stoppa frätningen på skeppet på Vasamuséet i Stockholm.
Det hittade timret innehåller samma svavelhalt som det bärgade skeppet, men eftersom bitarna inte är konserverade hoppas experterna hoppas lära sig mer om syraangreppen. Delarna kommer nu att flyttas från vrakgropen till en mer skyddad plats, säger Björn Wahrenius på Statens Maritima muséer. Trots försök har marinen inte funnit den utsmyckade hörnstolpe och den gamla kranbalk som man hoppades hitta under dykningarna i veckan.