Sotenäs

Vattenläcka stoppade trafiken

En vattenläcka på Dinglevägen i Sotenäs har vållat problem i samhället.

Källarna på två fastigheter blev översvämmade och Räddningstjänsten fick pumpa ut vattnet men det vållade problem för trafiken på gatan utanför.

Vattenläckan är stoppad men det kommer att vara svårigheter för trafiken att ta sig förbi platsen ytterligare en tid.