Fisket viktigare än någonsin för Island

Den finansiella krisen på Island och banksystemets kollaps har gjort att fisket åter har lyfts fram som den verkliga grundpelaren i landets ekonomi. Nästan all fisk går på export och det ger landet värdefulla inkomster. Men det finns risk att man nu fiskar för mycket för att få in ännu mer pengar.

Nästan 30 procent av all isländsk export är fisk. Det gav förra året över 15 miljarder kronor i utländsk valuta.

I dagens finansiella turbulens är det mycket viktigt för den isländska ekonomin. Nu när den isländska kronan är så lågt värderad på grund av landets bankkris är isländsk fisk rekordbillig och exporten kan öka ännu mer.

Men man får akta sig för att tappa huvudet och fiska för mycket. Vi måste satsa på ett hållbart fiske, säger Islands fiskeriminister Einar Kristinn Gudfinnsson.

Fisket är så viktigt och vi är övertygade om att vi måste fiska på ett förnuftigt sätt, så att det inte går mot utfiskning. Det kan komma krav att ta ut för mycket ur havet, men vi kommer inte att ge efter för sådana krav, säger fiskeriministern.

Fisket är en av orsakerna till att Island har valt att stå utanför EU. Landet vill inte ha in EU:s alla fiskeflottor på sina vatten. Men den ekonomiska krisen har gjort att många islänningar har tänkt om och nu mycket väl kan tänka sig ett medlemskap i unionen. Men i fiskebranschen tvivlar man fortfarande, säger fiskeriminister Gudfinnsson.

Nej, fiskarna har inte ändrat sig. Ett EU-medlemskap utan särskilda regler för fisket kommer att skada Island. Så trots ett EU-vänligare klimat i landet är det sannolikt fisket som kommer att spela en avgörande roll om Island säger ja eller nej till EU.

Christer Fridén, SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se