Sex personer till sjukhus efter olycka

Sex personer fick föras till sjukhus efter en kollision på riksväg 70, norr om Sala på måndagskvällen. Det var vid halv sju som olyckan skedde.

En av bilarna ska ha missat värjningsplikten och kört in i sidan på den andra bilen, enligt Lars Hamrin, informatör vid polisen i Västmanland.

– Såvitt jag vet ska det inte röra sig om några allvarliga skador. Fyra av dem togs till sjukhus för observation och två ska ha haft skador. Ingen av dem ska ha varit medvetslös, säger Lars Hamrin.

Olyckan ska ha förorsakat ett kortare stopp i trafiken i södergående riktning.