Stor efterfrågan på "Bush shoes"

Tillverkaren av de skor som användes av en journalist som försökte kasta sin sko på USA:s president George Bush när han besökte Irak, har varit tvungen att utöka personalstyrkan med 100 personer för att möta den lavinartade ökningen av efterfrågan på hans skor.

På en vecka har 370 000 par skor beställts från hela världen, jämfört med 15 000 par skor under ett helt år i vanliga fall.   

Skomodellen har döpts om till ”Bush shoes”.