Minus för socialnämnden i Flen

Socialnämnden i Flen går back med 6 miljoner kronor i år, enligt den senaste budgetprognosen, som bygger på årets första tre månader.
Det är främst LSS-verksamheten - särskild stöd till handikappade - som går med underskott. Även kostnaderna för äldreboenden i kommunen kostar mer än vad kommunen har pengar till.