Njaarke

Skyddsjakt på lodjur

Naturvårdsverket har gett tillstånd till skyddsjakt på fyra lodjur inom delar av Njaarkes samebys marker i Jämtland.

- Vi bedömer att samebyn har stora problem att klara en ordnad renskötsel och därför ser vi inte att det finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.