Örebro

Politiker positiva till hotellplaner

I Örebro är byggnadsnämndens ledamöter positiva till planerna på att bygga ett nytt hotell, ovanför trafiken i Rudbeckstunneln mitt i centrala Örebro.

Det är fastighetsägaren Per Johan Behrn som ligger bakom planerna och även om nämnden inte behandlat ärendet formellt än så är det alltså tongångarna positiva, säger nämndens ordförande miljöpartisten Jonas Eriksson.
Det blir inte för trångt i stadsbilden då?
- Det är det vi vill prova nu genom att titta på volymstudierna. Nollalternativet att inte bygga nåot alls med också tas med.
Vad är det för förslag ni ska ta ställning till?
- Behrns första förslag är hotell på sex våningar och sträckte sig ner mot Kyrkogatan, alltså en lång och smal huskropp. Det som jag bett honom ta fram är ett annat förslag med en kortare huskropp men några våningar högre.
Vad är tidsplanen på det här?
- Vår tidsplan är att alla ska ha möjlighet att tycka till om det här, säger Jonas Eriksson.

Reporter K-G Ekblom
karl-gunnar.ekblom@sr.se