Diskrimineringsombudsmannen utreder Sorseleföretag

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, vill att även Sorsele Buss & Taxi AB yttrar sig om en anmälan som gjorts av en pojke i Lycksele kommun som ska ha mötts av rasistiska kommentarer riktade mot romer fällda av busschaufförer.

DO vill att företaget utreder om den chaufför som i oktober ska ha sagt ”det här ser ju ut som Taikonekipaget” är anställd av dem.

Två chaufförer ska vara inblandade i kränkningarna av pojken och den ene kör en buss med företagets namn. DO har nyligen begärt yttrande av Busspoolen Västerbotten.