Nordiska bin på väg tillbaka

Det gamla nordiska biet är på väg tillbaka inom biodling. Bland annat här i länet pågår ett arbete med att få bort blandrasbin och renodla den ursprungliga birasen i norden.
I Pauträsk satsar man på ett av landets tre avelsområden. Där finns inga andra bin än nordiska. I Umeå har Janne Westerlund satsat på yrkesbiodling med nordiska bin. Han säger att även om nordiska bin drar in mindre honung än andra raser så tjänar man igen det på att de klarar vintern med mindre sockerfoder. Per Ruut från projekt Nordbi säger att nodiska biet var på väg att utrotas för 10 år sedan men nu efterfrågas det allt mer.