Vinterkräksjukan låter vänta på sig

Fler än tidigare har insjuknat i vinterkräksjukan i Sverige, men i Östergötland är läget ännu så länge inte så allvarligt.

– Ännu så länge är vi inte särskilt drabbade, men vi har märkt att det börjar komma till Östergötland, säger chefen på infektionskliniken i Linköping.

- Det finns flera diagnostiserade fall på samtliga sjukhus i länet, säger Christer Ekdahl, verksamhetschef på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Hur smittsam är vinterkräksjukan?
– Den är högsmittsam. Det är ett av våra mest smittsamma virus. Men det smittar inte i luften, som vissa andra virus. Däremot finns det väldigt mycket virus i krökningarna, i avföringen, och det kan ju smitta på till exempel offentliga toaletter.

Hur skyddar man sig?
– Det bästa rådet är noggrann handhygien, tvätt med tvål och vatten, avslutar Christer Ekdahl