Sen tidningsutdelning

Tidningsdistributionen i Halmstad, Laholm och Hylte/Torup är idag försenad på grund av tekniska problem. Du som bor i Laholm kan räkna med att få din tidning senast klockan åtta, i Hylte/Torup kommer den vid niotiden och i Halmstad kommer tidningen ut förmiddagen.