Färre elever skolkar

Allt färre gymnasieelever i Göteborg skolkar. Under hösten har den oanmälda frånvaron varit 8,5 procent. Under hela förra läsåret låg siffran på drygt 10 procent.

Om det beror på det nya systemet där föräldrar kan få information om barnens frånvaro via sms och e-post går ännu inte att säga

Fram till slutet av november hade nästan 6700 sms skickats ut, vilket är mellan 100 och 150 meddelanden per dag till de föräldrar som begärt att få tjänsten.