KARLSTAD

Maritimt centrum i Karlstad

Ett antal kulturinriktade föreningar vill skapa ett Maritimt centrum i Karlstad.

Detta enligt ett förslag som lämnats till Karlstad kommun.

Genom centret vill föreningarna återspegla en viktig del av Karlstads historia och utveckling som sjöfartsstad. Förslagslämnarna tycker att centret skulle vara i linje med kommunens 100 000-mål.

Avsikten är att centret ska byggas i området vid Våghuskajen, vid inloppet till inre hamn.