Ingen aktivitetspark i Sakkavaara

Det blir inget tillstånd till att etablera en aktivitetspark på det nedlagda skjutfältet i Sakkaravaara. Det är regeringen som nu avslagit den begäran som företaget Jukkasjärvi Vildmarksturer i Kiruna lämnat in om att friköpa området.

Regeringen menar att skjutfältet fortfarande utgör en säkerhetsrisk, eftersom det inte är friklassat ännu, dvs det kan fortfarande finnas odetonerade granter, så kallade blindgångare, där.

Flera andra myndigheter har också avstyrkt en försäljning, bland andra länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk och Jordbruksverket.