Mariestad

JO kritiserar Rödjan för lång väntan på permission

Den öppna kriminalvårdsanstalten Rödjan i Mariestad får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att en fånge fick vänta för länge på att få sin permissionsansökan prövad.

Fången fick vänta i minst två månader på att få svar om permissionen.
Orsaken var att anstalten först ville kontrollera om det fanns en hotbild mot mannen innan ansökan behandlades.

JO slår fast att det inte är acceptabelt att det tar två månader att utreda om det finns en hotbild mot en person.

Även Kriminalvården själv anser att väntetiden blev ”i längsta laget”.