Läkare stödde missbruk - får inte längre skriva ut narkotika

En privatpraktiserande läkare i Stockholm får inte längre skriva ut narkotikaklassade läkemedel efter ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

I tre granskade fall har läkaren skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i sådan mängd att han stött patienternas läkemedelsmissbruk.

Läkaren får nu en prövotid på tre år, då hans arbete kommer att övervakas.